โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย

ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อบรมฟรี

ปี 2567

ขายของออนไลน์ ยื่นภาษียังไงไม่ให้ว้าวุ่น

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

09.00 -10.00 น. 

หัวข้อ “บัญชีนั้น สำคัญไฉน”

วิทยากร

คุณภาสิน จันทรโมลี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10.00 -12.00 น. 

หัวข้อ “ขายของออนไลน์ ยื่นภาษียังไงไม่ให้ว้าวุ่น”

  • บัญชีและภาษีร้านค้าออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย

  • แนวทางการยื่นภาษีฉบับเร่งรัด

  • Easy E-Receipt มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 2567

วิทยากร

อาจารย์ถนอม เกตุเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(Thai CPA)

เจ้าของ Facebook Fanpage : TaxBugnoms