โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย

ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อบรมฟรี

ปี 2567

สัมมนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ และ สูตรเชื่อมนักลงทุนทั่วโลกให้เจอคุณ

กลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

09.00 – 09.45 น.      ลงทะเบียน

09.45 – 10.00 น.     กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

10.00 – 12.00 น. 

หัวข้อ “กลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ”

  • เทรนด์และปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจดิจิทัล
  • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ

วิทยากร

ผศ.ดร.พงศกร พิชยดนย์

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

12.00 -13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

สูตรเชื่อมนักลงทุนทั่วโลกให้เจอคุณ

13.30 -14.00 น.     

หัวข้อ “Sustainism รู้จักยั่งยืนนิยมเศรษฐกิจฐานความยั่งยืน (SDGs) ESG Rating พาธุรกิจคุณไปได้ไกลแค่ไหนในตลาดทุนโลก”

14.00 – 14.30 น. 

หัวข้อ “Sustainable Business Model Framework”

14.30 – 15.00 น. 

หัวข้อ “The Impact List รวมแนวคิดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมยั่งยืนตอบโจทย์โลก”

วิทยากร

คุณกฤษฎา เลิศธรรมนาถ  📥

CEO –  Sale Here (Thailand) Co., Ltd 

คุณกรวรรณ งามละออ 

Lazada

15.00 – 15.30 น. 

เสวนาเรื่อง “Carbon Footprint และ การจัดทำรายงานความยั่งยืนมาตรฐาน GRI”

วิทยากร

คุณฐาปกรณ์ ห่อศิริกุล

คุณวรัชญ์ วิทยานุวัตร

คุณธรีกุล บุญยงค์

MASCI (สถาบันรับรอง ISO)

 

15.30 – 16.00 น. 

หัวข้อ “ESG Story Telling บทบาทของ KOL และ Influencer ในการขยายภารกิจความดีบนโลกโซเชียล”

16.00 – 16.30 น. 

หัวข้อ “ESG AI SEO เทคนิคการตลาดใช้ AI สร้างแบรนด์เล่าภารกิจความยั่งยืนบนโลกออนไลน์ “

(เตรียมคอมพิวเตอร์พกพา)

วิทยากร

คุณณัฐพล ธรรมสังวาลย์

Godigit x AWS

 

16.30 น. 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

13.30 -14.00 น.     

หัวข้อ “Sustainism รู้จักยั่งยืนนิยมเศรษฐกิจฐานความยั่งยืน (SDGs) ESG Rating พาธุรกิจคุณไปได้ไกลแค่ไหนในตลาดทุนโลก”

14.00 – 14.30 น. 

หัวข้อ “Sustainable Business Model Framework”

14.30 – 15.00 น. 

หัวข้อ “The Impact List รวมแนวคิดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมยั่งยืนตอบโจทย์โลก”

วิทยากร

คุณกฤษฎา เลิศธรรมนาถ  📥

CEO –  Sale Here (Thailand) Co., Ltd 

คุณกรวรรณ งามละออ 

Lazada

15.00 – 15.30 น. 

เสวนาเรื่อง “Carbon Footprint และ การจัดทำรายงานความยั่งยืนมาตรฐาน GRI”

วิทยากร

คุณฐาปกรณ์ ห่อศิริกุล

คุณวรัชญ์ วิทยานุวัตร

คุณธรีกุล บุญยงค์

MASCI (สถาบันรับรอง ISO)

 

15.30 – 16.00 น. 

หัวข้อ “ESG Story Telling บทบาทของ KOL และ Influencer ในการขยายภารกิจความดีบนโลกโซเชียล”

16.00 – 16.30 น. 

หัวข้อ “ESG AI SEO เทคนิคการตลาดใช้ AI สร้างแบรนด์เล่าภารกิจความยั่งยืนบนโลกออนไลน์ “

(เตรียมคอมพิวเตอร์พกพา)

วิทยากร

คุณณัฐพล ธรรมสังวาลย์

Godigit x AWS

 

16.30 น. 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

09.00 – 09.45 น.      ลงทะเบียน

09.45 – 10.00 น.     กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

10.00 – 12.00 น. 

หัวข้อ “กลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ”

  • เทรนด์และปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจดิจิทัล
  • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ

วิทยากร

ผศ.ดร.พงศกร พิชยดนย์

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

12.00 -13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เว็บไซต์เพื่อธุรกิจปี 2024 ทำยังไงให้ปัง

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น.

มาเรียนรู้วิธีการการสร้างเว็บไซต์ให้โดดเด่นในปี 2024 พร้อมฝึกฝนการวางแผน การออกแบบหน้าเว็บไซต์ การทำ SEO และอัปเดตเทคโนโลยีการทำเว็บสมัยใหม่เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า และ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณ

วิทยากร

อินทนนท์ ปัญญาโสภา

กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ และ สื่อออนไลน์ไทย

และ Co-Founder Grappik Creative Design Solutions

 

ขายของออนไลน์ ยื่นภาษียังไงไม่ให้ว้าวุ่น

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

09.00 -10.00 น. 

หัวข้อ “บัญชีนั้น สำคัญไฉน”

วิทยากร

คุณภาสิน จันทรโมลี

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10.00 -12.00 น. 

หัวข้อ “ขายของออนไลน์ ยื่นภาษียังไงไม่ให้ว้าวุ่น”

  • บัญชีและภาษีร้านค้าออนไลน์ฉบับเข้าใจง่าย

  • แนวทางการยื่นภาษีฉบับเร่งรัด

  • Easy E-Receipt มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 2567

วิทยากร

อาจารย์ถนอม เกตุเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย(Thai CPA)

เจ้าของ Facebook Fanpage : TaxBugnoms