โครงการส่งเสริม

ธุรกิจไทย

ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ลงสนามออนไลน์ เริ่มต้นขายอย่างมืออาชีพ

ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

ชื่อเว็บไซต์ .co.th หรือ in.th

.co.th (สำหรับนิติบุคคลเท่านั้น) หรือ in.th 
สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับหน้าร้านออนไลน์ เปิดช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (ตัวอย่างเว็บไซต์)

​เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ได้รับ คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมายรับรองการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองการมีตัวตนของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ อันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

สมาชิกวิสามัญ 1 ปี

  • สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย
  • สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม เช่น ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำธุรกิจ และร่วมกิจกรรมที่สมาคมเป็นผู้จัด

สอบถามเพิ่มเติม

LINE : @thaionline

อีเมล

info@thaionline.in.th

รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
และรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีรายชื่อปรากฏในการค้นหาที่ https://datawarehouse.dbd.go.th

2. ผู้ประกอบการ (บุคคลธรรมดา) ที่มีร้านค้าออนไลน์ หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

3. อีเมลที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ โดยระบบจะส่งข้อความให้ผู้สมัครตอบยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการ

4. ชื่อโดเมนภายใต้ .co.th เป็นไปตามนโยบายการตั้งชื่อโดเมน
 https://www.thnic.or.th/doc/thPolicy-Final-May2563-TH.pdf

ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือ เป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาต ให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข

5. การสมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการตามที่ปรากฏในหน้ากรอกข้อมูล รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน 
https://thnic.or.th/domain-privacy-policy

*หมายเหตุค่าบริการหลังเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี: ค่าต่ออายุโดเมน และค่าสมาชิกสมาคมที่เลือก

ตัวอย่างเว็บไซต์ของโครงการ

.co.th

.in.th

2566-04-18-000299
2566-04-18-000300
2566-04-18-000301
2566-04-18-000303
2566-04-18-000305
2566-04-18-000308
2566-04-18-000310
2566-04-18-000311
2566-04-18-000311
previous arrow
next arrow
Shadow